Всички книги: 3,842 бр.

Философия

Заглавие Автор Раздел Цена
Естетически и критически съчинения Шарл Бодлер Философия 10.00лв.
Философията на Йога Геше Майкъл Роуч, Кристи Макнали Философия 14.00лв.
Руски модернизъм: Авангард Светлана Казакова Философия 12.00лв.
Пътят на разпознаването Пол Рикьор Философия 25.00лв.
Августин и Декарт Цочо Бояджиев Философия 10.00лв.
Философска антропология - част I Валери Динев Философия 10.00лв.
Въведение в практическата филисофска антропология Валери Динев Философия 10.00лв.
Думите и нещата Мишел Фуко Философия 50.00лв.
Избрани педагогически произведения Жан-Жак Русо Философия 12.00лв.
В какво вярва този, който не вярва? Умберто Еко, К. М. Мартини Философия 10.00лв.
Кратки метафизически съчинения Имануел Кант Философия 10.00лв.
Естетика и теория на изкуството Дени Дидро Философия 15.00лв.
Избрани произведения Я. А. Тугендхолд Философия 15.00лв.
Лаокоон, или за границите на живописта и поезията Г. Е. Лесинг Философия 10.00лв.
Под кожата Мишел Фейбър Философия 14.00лв.
Писма на един гражданин на Женева до неговите съвременници Сен Симон Философия 10.00лв.
За изкуството Тодор Павлов Философия 22.00лв.
Човешката природа и обществото Георги Атанасов Петров Философия 10.00лв.
Проблеми на поетиката на Достоевски Михаил Бахтин Философия 20.00лв.
Естетика Пенчо Данчев Философия 10.00лв.

Страници

Абонирай се за RSS - Философия