Всички книги: 3,842 бр.

Право

Заглавие Авторнизходящо сортиране Раздел Цена
Вещно право Александър Джеров Право 10.00лв.
Вещно право Александър Джеров Право 5.00лв.
Облигационно право Божидар Василев Право 8.00лв.
Реторически класификации Величко Руменчев Право 25.00лв.
Дипломатическо право Димитър Машев Право 14.00лв.
Консулско право Димитър Машев Право 13.00лв.
Конституционно право Емилия Друмева Право 20.00лв.
Основи на правото - част I Златарев, Караниколов, Милкова, Мулешкова Право 10.00лв.
Семейно право на НР България Лиляна Ненова Право 10.00лв.
Семейно право на Република България Лиляна Ненова Право 10.00лв.
Основи на държавата и правото на НРБ - II част М. Геновски, В. Христофоров, Д. Димитров, К. Телбизов Право 15.00лв.
Банково право Марио Бобатинов Право 10.00лв.
Основи на международното право Михаил Геновски Право 8.00лв.
Конституционно право - част I проф. Стефан Баламезов Право 8.00лв.
Конституционно право - част II Проф. Стефан Баламезов Право 7.00лв.
Система на българското вещно право професор Петко Венедиков Право 15.00лв.
Ново вещно право професор Петко Венедиков Право 15.00лв.
Дистрибуторство, франчайзинг, представителство Роберто Балди - адвокат в Милано Право 20.00лв.
Обща теория на правото Росен Ташев Право 15.00лв.
Финансово право на НР България Страшимр Кучев Право 10.00лв.

Страници

Абонирай се за RSS - Право