Всички книги: 3,842 бр.

Право

Заглавие Автор Раздел Ценанизходящо сортиране
Вещно право Александър Джеров Право 5.00лв.
История на българската буржоазна държава и право през периода 1918-1944 година Фани Милкова Право 6.00лв.
Конституционно право - част II Проф. Стефан Баламезов Право 7.00лв.
Конституционно право - част I проф. Стефан Баламезов Право 8.00лв.
Основи на международното право Михаил Геновски Право 8.00лв.
Облигационно право Божидар Василев Право 8.00лв.
Полицейско разследване съставител: Галина Бакалова Право 10.00лв.
Вещно право Александър Джеров Право 10.00лв.
Семейно право на Република България Лиляна Ненова Право 10.00лв.
Финансово право на НР България Страшимр Кучев Право 10.00лв.
Семейно право на НР България Лиляна Ненова Право 10.00лв.
Банково право Марио Бобатинов Право 10.00лв.
Основи на правото - част I Златарев, Караниколов, Милкова, Мулешкова Право 10.00лв.
Консулско право Димитър Машев Право 13.00лв.
Дипломатическо право Димитър Машев Право 14.00лв.
Система на българското вещно право професор Петко Венедиков Право 15.00лв.
История и теория на правото Цеко Торбов Право 15.00лв.
Ново вещно право професор Петко Венедиков Право 15.00лв.
Основи на държавата и правото на НРБ - II част М. Геновски, В. Христофоров, Д. Димитров, К. Телбизов Право 15.00лв.
Учение за държавата Цеко Торбов Право 15.00лв.

Страници

Абонирай се за RSS - Право