Всички книги: 3,842 бр.

Право

Заглавие Автор Раздел Ценанизходящо сортиране
Вещно право Александър Джеров Право 5.00лв.
История на българската буржоазна държава и право през периода 1918-1944 година Фани Милкова Право 6.00лв.
Конституционно право - част II Проф. Стефан Баламезов Право 7.00лв.
Основи на международното право Михаил Геновски Право 8.00лв.
Облигационно право Божидар Василев Право 8.00лв.
Конституционно право - част I проф. Стефан Баламезов Право 8.00лв.
Финансово право на НР България Страшимр Кучев Право 10.00лв.
Семейно право на НР България Лиляна Ненова Право 10.00лв.
Банково право Марио Бобатинов Право 10.00лв.
Основи на правото - част I Златарев, Караниколов, Милкова, Мулешкова Право 10.00лв.
Полицейско разследване съставител: Галина Бакалова Право 10.00лв.
Вещно право Александър Джеров Право 10.00лв.
Семейно право на Република България Лиляна Ненова Право 10.00лв.
Консулско право Димитър Машев Право 13.00лв.
Дипломатическо право Димитър Машев Право 14.00лв.
Ново вещно право професор Петко Венедиков Право 15.00лв.
Основи на държавата и правото на НРБ - II част М. Геновски, В. Христофоров, Д. Димитров, К. Телбизов Право 15.00лв.
Учение за държавата Цеко Торбов Право 15.00лв.
Обща теория на правото Росен Ташев Право 15.00лв.
Система на българското вещно право професор Петко Венедиков Право 15.00лв.

Страници

Абонирай се за RSS - Право