Всички книги: 3,842 бр.

Право

Заглавиенизходящо сортиране Автор Раздел Цена
Банково право Марио Бобатинов Право 10.00лв.
Вещно право Александър Джеров Право 10.00лв.
Вещно право Александър Джеров Право 5.00лв.
Дипломатическо право Димитър Машев Право 14.00лв.
Дистрибуторство, франчайзинг, представителство Роберто Балди - адвокат в Милано Право 20.00лв.
Изключителното наказателно законодателство - реакционно оръдие против въоръжената антифашистка борба на българския народ - 1941/1944 Фани Милкова Право 20.00лв.
История и теория на правото Цеко Торбов Право 15.00лв.
История на българската буржоазна държава и право през периода 1918-1944 година Фани Милкова Право 6.00лв.
Конституционно право Емилия Друмева Право 20.00лв.
Конституционно право - част I проф. Стефан Баламезов Право 8.00лв.
Конституционно право - част II Проф. Стефан Баламезов Право 7.00лв.
Консулско право Димитър Машев Право 13.00лв.
Ново вещно право професор Петко Венедиков Право 15.00лв.
Облигационно право Божидар Василев Право 8.00лв.
Обща теория на правото Росен Ташев Право 15.00лв.
Основи на държавата и правото на НРБ - II част М. Геновски, В. Христофоров, Д. Димитров, К. Телбизов Право 15.00лв.
Основи на международното право Михаил Геновски Право 8.00лв.
Основи на правото - част I Златарев, Караниколов, Милкова, Мулешкова Право 10.00лв.
Полицейско разследване съставител: Галина Бакалова Право 10.00лв.
Реторически класификации Величко Руменчев Право 25.00лв.

Страници

Абонирай се за RSS - Право