Всички книги: 3,842 бр.

Учебници

Заглавие Автор Раздел Цена
Икономика на труда Димитър Шопов, Любомир Стефанов, Марин Паунов, Лалко Дулевски Учебници 15.00лв.
Неорганична химия проф. Д-р Никола Коларов Учебници 10.00лв.
Анализ на финансово-счетоводните отчети Димитър Динев, Тодор Кръстев Учебници 3.00лв.
Международна сделка за покупко-продажба Л. Каракашева, Б. Боева Учебници 15.00лв.
Детски болести Бакалова, Димитров, Вапцаров Учебници 30.00лв.
AutoCAD Release 13 for Windows - втора част Джей Х. Зирбел, Стивън Б. Комбс Учебници 9.00лв.
AutoCAD Release 13 for Windows - първа част Джей Х. Зирбел, Стивън Б. Комбс Учебници 9.00лв.
AutoCAD Release 13 ror Windows - трета част Джей Зирбел, Стивън Б. Комбс Учебници 25.00лв.
Счетоводство на едноличния търговец Димитър Косев Учебници 7.00лв.
Икономически анализ на вътрешно-търговската дейност Цветан Йончев, Роза Александрова, Димитър Белев Учебници 15.00лв.
Правописен речник за учениците от началните училища Русин Русинов Учебници 3.00лв.
Външна търговия - техника на финансирането Павел Даскалов, Светослав Масларов Учебници 10.00лв.
Микроикономика Анатас Узунов, Арменухи Пирян-Хачикян, Стоимен Лисев, Тодор Попов, Любен Тошков, Тони Конджов Учебници 12.00лв.
Римско частно право Михаил Н. Андреев Учебници 12.00лв.
Learn to speak English - book one Yakovova, Karavanevska Учебници 5.00лв.
Преобразуване и обединяване на търговските дружества Светослав Лучников Учебници 5.00лв.
Пазар и пазарни отношения Здравко Гъргаров, Атанас Близнаков Учебници 15.00лв.
Функционалност на социалната комуникация Пламен Братанов Учебници 10.00лв.
Кратка граматика на английския език Лина Додова, Весела Кацарова, Анна Павлова Учебници 6.00лв.
Основи на марксистката философия колектив Учебници 10.00лв.

Страници

Абонирай се за RSS - Учебници